0

Polityka prywatności E-Sklepu Wydawnictwa Morpho

A) Administratorem danych udostępnianych przez Użytkownika/Nabywcę w E-Sklepie jest firma Morpho – Andrzej Zychla.

2. Użytkowni/Nabywca może kontaktować się z Administratorem poprzez:

  • adres email – morpho@mor-pho.pl

  • telefonicznie – 604256595

  • za pośrednictwem Facebooka

3. Przekazywane dane przetwarzane są w celu zrealizowania zakupu, w tym do wystawienia i przesłania użytkownikowi dokumentów dokumentujących zakup (np. faktury) oraz ewentualnej obsługi posprzedażowej i reklamacyjnej.

4. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby/podmioty trzecie. Administrator nie monitoruje danych Użytkowników/Nabywców, nie analizuje ich, nie udostępnia oraz nie wykorzystuje w celach marketingowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania zakupu.

6. Użytkownik/Nabywca ma prawo:

– żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania

– cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu

7. Użytkownik/Nabywca ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne w Internecie)