0

Testy wiedzy biblijnej – Ewangelie Dzieje Apostolskie (PDF) Andrzej Zychla

10,00 

Kategoria:

Autor: Andrzej Zychla

Tytuł: Testy wiedzy biblijnej. Zakres: Cztery Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie

Rok wydania: 2018

Ilość stron: 10

Typ publikacji: Publikacja elektroniczna (PDF)

Książka zawiera 2 testy (pierwszy – wielokrotnego wyboru, drugi – pytania szczegółowe) obejmujące swoim zakres materiał z Czterech Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich.

Może być wykorzystywany do przygotowań do konkursów oraz olimpiad biblijnych. Pytania w obrębie testów się zazębiają (zob. przykład poniżej), zaleca się zatem zrobienie jednego z testów lub na przykład 1, a następnie, po pewnym czasie, testu 2 (trudniej jest odpowiedzieć na pytania szczegółowe niż wybrać jedną z podanych odpowiedzi)

Przykładowe pytania z testu wielokrotnego wyboru (Test 1):

1. Ponieważ bał się Żydów, przyszedł rozmawiać z Jezusem w nocy:
a) Mateusz, b) Tymoteusz, c) Nikodem, d) Bartymeusz (prawidłowa odpowiedź: C)

2. Był wraz ze swoimi siostrami bardzo bliskim przyjacielem Jezusa:
a) Jan, b) Łazarz, c) Judasz, d) Jair (prawidłowa odpowiedź: B)

 

Przykładowe pytania z testu pytań szczegółowych (Test 2):

1. Kto przyszedł rozmawiać z Jezusem w nocy z obawy przed Żydami?  (prawidłowa odpowiedź: Nikodem)
2. Czyimi siostrami były Marta i Maria?   (prawidłowa odpowiedź: Łazarz)